نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تاکستان

2 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تاکستان

چکیده

هجرت در تاریخ‌اسلام جایگاه و اهمیّت ویژه‌ای دارد و در آیات متعدّدی از قرآن‌کریم به‌عنوان روشی برای توسعه و گسترش اسلام و خارج‌شدن از سلطه‌ی ظالمان و مستکبران مطرح شده است. پیامبر خدا(ص) نیز آنگاه که آزار و فشار مشرکان در مکّه به‌اوج خود رسید، از این روش استفاده کرد و با بهره‌گیری از هجرت به‌عنوان یک تاکتیک، دامنه‌ی فعالیّت و مبارزه‌ی خود را گسترش داد و به‌مدینه کشاند، بااینکه دعوت از قریشیان حدود سیزدهسال طول کشید، ولی سرانجام پیامبر(ص) به این نتیجه رسید که برای پشتیبانی از دعوت خود باید کسانی جز قریشیان را به دین خدا دعوت کند. در همین‌زمان مردم یثرب که پاسخ نیازهای خود را در وجود پیامبر و دعوت او یافتند، او را به یثرب دعوت کرده و شهرشان را به‌نام «مدینۀ‌النّبی» نامیدند. هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکّه به مدینه مبدأ تحوّل بزرگی در پیشرفت اسلام و بالندگی و رشد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مسلمانان گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Importance of the Prophet’s hijra in the Development of Islam and Dissemination of the Qur’an’s Teachings

نویسندگان [English]

  • jamshid sadri 1
  • neda kabe 2

چکیده [English]

Hijra (lit. immigration) enjoys a special status in Islam and has in several verses of the Qur’an been regarded as a way for promoting the religion and escaping domination of tyrants and oppressors. When persecution of Muslims overwhelmingly rose in Mecca, the Prophet took up the way suggested in the Qur’an, using hijra as a tactic to extend the scope of his efforts and spread his message to Medina. Thus, having spent about thirteen years in Mecca getting his message across to people of Quraysh, the Prophet finally resolved that he had to spread it to people other than the Quraysh if he were to reinforce it. About the same time, the people of the city of Yathrib, who had found in the Prophet and in his message qualities which responded to their needs, invited him to their city, changing its name to ‘Madinah al-Nabi’ (lit. the city of the Prophet). The Prophet’s immigration from Mecca to Medina, the hijra, was the dawn of a new age of development in the religion and an age of the Muslims’ social, political and cultural growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hijra
  • internal hijra
  • propagational hijra
  • muhājir (lit. immigrant)
  • Abrahamic religions