نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 هیئت علمی دانشگاه آزاده واحد تهران مرکز

چکیده

با توجّه به اینکه در قرآن کریم آیات بسیاری در قالب قصر بیان شده است، بنابراین انتقال مفهوم قصر در ترجمه‌های قرآن، دارای اهمیّتبسیاری است. این پژوهش با بررسی دو ترجمه‌یکهن (سورآبادی ومیبدی) و شش ترجمه‌ی معاصر (آیتی، الهی قمشه‌ای، انصاری، صفّارزاده، فولادوند و مکارم شیرازی) به ارزیابیعملکرد مترجمان مذکور در انتقال مفهوم قصر پرداخته و با ذکر شواهدو تطبیق ترجمه‌ی آیات با شیوه‌های قصر در زبان فارسی، نحوه‌ی ترجمه و بازتاب مفهوم قصر را در این ترجمه‌ها مورد ارزیابی و نقد قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rhetorical Criticism of "Condensation" in Some Old and New Translations of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • simin valavi 1
  • tahereh tiz gham 2

چکیده [English]

Regarding the fact that many of the verses in the Holy Quran have been expressed in the form of condensation, the transfer of its very sense is an important issue in translations. This paper examines two old (Sourabadi and Meybodi) and six contemporary (Ayati, Elahi Qomshei, Ansari, Saffarzadeh, Fouladvand & Makarem Shirazi) Persian translations of the Holy Quran and assesses the way in which the translators have transfered the concept of the quranic condensation. In doing so, firstly, some of the quranic condensations are given and then they are compared with the Persian condensations. Finally, this paper tries to evaluate the way in which the quranic condensations have been translated by these translators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Rhetoric
  • Condensation
  • Evaluation
  • translation