نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

«روایت‌شناسی» علم مطالعة نظام‌مند روایت است که از حدود سال 1960میلادی موارد دورة روایت‌شناسی یا ساختارگرایی می‌شود. نظریّه‌پردازان آن دوره در پیِ تحلیل ساختاری روایت برآمدند؛ از آن جمله تقسیم روایت به پاره‌ها، بخش‌پاره‌ها و کُنش‌های تشکیل‌دهندة آن است. از مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین روش‌های تربیتی که در اکثر جوامع کاربرد دارد و در قرآن کریم نیز مورد تأکید قرار گرفته است، روش الگوگیری از پیامبران و رهبران الهی، به‌عنوانبهترین نمونه‌ها و سرمشق‌ها برای بشر، می‌باشد. در این پژوهش به بررسی و تحلیل داستان حضرت مریم(س) در قرآن پرداخته می‌شود و پس از نشان دادن کُنش‌های این روایت، ساختار کلّی داستان، ارتباط پیرنگ و درون‌مایه با ساختار و شخصیّت‌ها و نوع کُنش آنها بررسی می‌گردد. در پایان نیز نتایج به‌صورت جدول‌ها و نمودارهایی که حاصل این پژوهش است، نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Structural Analysis of Mary’s Narrativein theHoly Qur’an

نویسندگان [English]

  • hasan majidi 1
  • elahe veysi 2
  • leyla akbarzadeh 2

چکیده [English]

Narratology or narrative theory as the systematic study of narrative entered the realm of structuralism since about 1960. Theoreticians have since attempted to analyze the structure of the narrative using various methods such as dividing narrative into its segments. The Holy Qur’an urges the mankind to follow the example of prophets and divine leaders. This article seeks to analyze the Qur’anic account of Mary’s narrative in order to show its actions, general structure, and the relationship between its plot, theme, structure, characters, and their actions. The results are presented in the form of tables and graphs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Qur’an
  • narrative
  • Mary’s narrative
  • literary analysis
  • narrative structure
  • Elements