نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه رازی

2 دانشجوی دانشگاه ایلام

چکیده

کتاب «الکافی» اثر ثقة‌الاسلام کُلینی را به واسطة برخی امتیازات از جمله جامعیّت کتاب، جایگاه علمی مؤلّف، نزدیکی به زمان ائمّه(ع)، دسترسی به اصول اربعمائه، نحوة تبویب، استحکام أسناد و ... از برترین نگاشته‌های حدیث شیعه می‌دانند. این پژوهش در صدد است تا با رویکردی نو و از طریق مطالعة منابع «الکافی» و بررسی اصالت و اعتبار آنها، به میزان اعتبار«الکافی» دست یابد.بدین منظور، از شواهد تاریخی و دیدگاه‌های اندیشمندان در ارتباط با منابع در دسترسِ«الکافی» استفاده نموده است و به بررسی وثاقت و اعتبار آنها می‌پردازد. این منابعْاصول اربعمائه،جوامع پیش از کافی و نیز کتاب‌هایی که راویان آنها تضعیف شده‌اند، کُتُبی که در وثاقت راویان آنها اختلاف نظر وجود دارد و کُتُبی را که معتبر می‌باشند، امّا راویان آن تضعیف گشته‌اند، شامل می‌شود. در نهایت، این تحقیق نشان می دهد که شیخ کُلینی از منابع معتبر و مورد اعتمادی برای تدوین کتاب «الکافی» بهره برده است و در نتیجه، این کتاب به لحاظ اعتبار علمی از جایگاه بالایی برخوردار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Reference-Based Authentication of al-Kāfī

نویسندگان [English]

  • jamal farzand vahi 1
  • mina yaghoubi 2

چکیده [English]

Penned by Muhammad Ya’qoub Kulainī, al-Kāfī holds an important position among the Shia hadīth collections due not only to its comprehensiveness, chapter design, and reliable references but also to his living in an era close to that of Shia imams (AS), high scientific status, and access to four hundred principles of Shia hadīth collection. The present study seeks to verify the authenticity of al-Kāfī through the examination of its references. For this purpose, historical evidences and the viewpoints held by Muslim scholars on its references were studied. They included the four hundred principles of Shia hadīth collection, earlier hadīth collections as well as those collections whose compilers have been disqualified, those collections whose compilers’ trustworthiness have been disputed, and those reliable collections whose compilers have been disqualified. The results suggested that Kulainī has tapped reliable resources to compile al-Kāfī as a highly trustworthy collection of hadīth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • al-Kāfī
  • authentication
  • references
  • four hundred principles of Shia hadīth collection
  • earlier hadīth collections