نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تهران

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

برخی از مفسّران و متکلّمان اهل سنّت کوشیده‌اند برای آنچه پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)رخ داد، مستندات قرآنی بیابند. یکی از این مستندات، آیة 69 از سورة نساء به انضمام آیة ششم و هفتم سورة حمد است که در نظر برخی از مفسّران اهل سنّت از جایگاه خاصّی در مبحث خلافت برخوردار است و یکی از مستندات و دلایل آنان برای اثبات خلافت ابوبکر می‌باشد. به نظر می‌رسد که اختلاف در تعیین مصداق «صدّیق» که به دلیل روایات متعارض به‌وجود آمده، زیربنای بسیاری از اختلافات مفسّران فریقین را پیرامون این آیه شکل داده است، به‌طوری‌که روشن شدن مصداق این تعبیر، بسیاری از این اختلاف اقوال را از بین می‌برد. این نوشتار دلایل روایی فریقین را مورد بررسی سندی و دلالی قرار داده و معلوم می‌گرداند که روایات مورد ادّعای اهل سنّت مبنی بر صدّیق بودن ابوبکر ـ حتّی بر مبنای منابع رجالی خودشان ـ ضعیف و غیر قابل استناد است و در نتیجه، سخنان ایشان به هیچ روی ارزش علمی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Reference of the Seddiqin Verse (Al-Nesa, 69) from Sunni and Shi’ite Perspectives

نویسندگان [English]

  • majid maref 1
  • hamed dejh abad 2

چکیده [English]

Some of Sunni commentators and theologians have tried to find Quranic documentation for events that happened after the death of the Holy Prophet (pbuh). One of these documentations is the 69th verse of Surah al-Nesā, along with the 6th and 7th verses of Surah al-Hamd, which, according to Sunni commentators, holds an important place in the discussions of regency (caliphate), using it to substantiate Abubakr’s caliphate. It seems that disagreement as to the reference of Seddiq (veracious, pious) which has been formed because of contrary citations, has been the basis of disagreement on this verse, and clarification of the reference of this word will do away with such differences of opinion. This article has inspected and analyzed Sunni and Shi’ite documents and analyses, and has shown that the Sunni narrations as to Abubakr being the Seddiq—even based on the words of the people from their own sources—is weak and unprovable and is thus of no scientific value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caliphate
  • Seddiq
  • Abubakr
  • Sunni
  • Shi’ite
  • Seddiqin verse