نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

«مشاکله» آرایه‌ای مشهور در علم بدیع است. در این مقاله ده مورد از آیات قرآن کریم که در آنها این آرایه مجال ظهور یافته، بررسی و تحلیل و نظر مفسّران و قرآن‌پژوهان دربارة آنها نقل و تبیین شده است. جان کلام این است که اسناد مقوله‌هایی از قبیل «ذهن» و «ضمیر» و «نَفْس» و «روح» و «استهـزاء» و «نسیان» و «مکر» و «رنگ‌آمیزی» و ... به ذات اقدس خداوند روا نیسـت و اگر در آیات قرآن آمده، از باب همشکل‌سازی و نظیره‌گویی و تقارن نحوی و بلاغی است که یکی از سبک‌های ادبی این کتاب مقدّس به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Samples ofdevice of resemblance in Quran

نویسنده [English]

  • esmaeel tajbakhsh

چکیده [English]

Resemblance is a well-known device in oratory. In this article, ten samples of the verses of the Holy Quran, in which resemblance has been used, are reviewed, and the views and analysis of interpreters and scholars specializing in Quran are explained. The main point is that the application of concepts such as ‘mind’, ‘conscience’, ‘ego’, ‘soul’, ‘ridicule’, forgetfulness’, ‘wile’, ‘deception’ etc. to the holy nature of God is not admissible, and, in case these concepts have emerged in the verses [of Quran], they have been used with for the sake of uniformity, similarity, and syntactic and rhetorical symmetry, which is one of the literary styles of this holy book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhetoric
  • Oratory
  • resemblance
  • Quran
  • Interpretation