قربانی در قرآن و اوستا

عباس اشرفی؛ کبری سلطانی لرگانی

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1392، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.5518

چکیده
  فلسفةآفرینش انسان، عبادت خداوند است و از کهن‌ترین عبادات مشترکهمةادیان، قربانی است. در قرآن کریم قربانی از زمان حضرت آدم شروع شده است و به صورت یکی از واجبات دینی و جزء مناسک حج به‌شمار می‌رود. چگونگی حیوان مورد نظر و شرایط ذبح شرعی در قرآن بیان شده است. در ایران باستان نیز قربانی از قبل و در زمان زردشت وجود داشت و بعد از آن ممنوع شد ...  بیشتر

روش‌شناسی تفسیری امام رضا (ع)

علیرضا فخاری

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1392، صفحه 37-64

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.5519

چکیده
  روش‌شناسی تفسیری یکی از مهم‌ترین علوم در حوزة قرآن‌پژوهی است که می‌تواند به شیوه‌های مختلف فهم و تفسیر قرآن را از آن استخراج نمود. میزان آشنایی مفسّر با متن و مؤلّف نیز ارتباط مستقیم با این فهم دارد. این ویژگی در حضرات معصومین (علیهم‌السّلام) به سبب قرابت‌ ایشان با متن قرآن و عالم وحی، مطالعة روایات تفسیری را از دو بُعد دارای اهمیّت ...  بیشتر

نمونه‌هایی از آرایة مشاکله در قرآن

اسماعیل تاجبش

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1392، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.5520

چکیده
  «مشاکله» آرایه‌ای مشهور در علم بدیع است. در این مقاله ده مورد از آیات قرآن کریم که در آنها این آرایه مجال ظهور یافته، بررسی و تحلیل و نظر مفسّران و قرآن‌پژوهان دربارة آنها نقل و تبیین شده است. جان کلام این است که اسناد مقوله‌هایی از قبیل «ذهن» و «ضمیر» و «نَفْس» و «روح» و «استهـزاء» و «نسیان» و ...  بیشتر

چارچوب اخلاق سرمایه‌گذاری از منظر آیات قرآن و روایات

امیر خادم علیزاده؛ علی راه نشین

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1392، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.5522

چکیده
  در کنار مطالعات و متون گشتردة اسلامی در حوزة اقتصاد متعارف، مطالعات و پژوهش‌هایی نیز با تکیه بر طبقه‌بندی‌های علم اقتصاد در جهت بررسی مبانی اخلاقی اقتصاد اسلامی صورت پذیرفته است. امّا در حوزة مالی و سرمایه‌گذاری تاکنون با رویکرد اخلاقی به مسائل و موضوعات مالی همچون بازارها و ابزارهای نوین مالی و همچنین رویکردها و روش‌های سرمایه‌گذاری ...  بیشتر

عجایب و فضایل ذکرِ «لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله» در آیات و روایات

علی سروری مجد؛ امیر حسن علم الهدی

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1392، صفحه 79-94

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.5523

چکیده
  پژوهش حاضر جستاری است در خصوص اسرار لفظی و معنوی ذکر شریف «لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله» که به اعتقاد اکثریّت دانشمندان شیعه و اهل سنّت از بهترین و مفیدترین اذکار برای یک مسلمان می‌باشد. پژوهشگر با شناختی که در زمینة علوم قرآن و حدیث دارد، با بهره‌گیری از قرآن و عترت که دو یادگار گرانبهای به‌جا مانده از پیغمبر اکرم (ص) است، سعی در اثبات ...  بیشتر

تعلیم و تربیت مبتنی بر آیات و روایات از دیدگاه شهید مطهّری

ممد اسماعیل شیخانی؛ محمد جواد ملکوتی

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1392، صفحه 95-110

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.5524

چکیده
  مقولة تعلیم و تربیت از مهم‌ترین مباحث مشترک در میان متفکّران اسلامی و غربی می‌باشد. در غرب از دیرباز وخصوصاً با شکوفایی مکتب یونان در آرای افلاطون و ارسطو بدین امر توجّه شده است. در اسلام نیز توجّه به مقولة تعلیم و تربیت سابقه‌ای دیرینه دارد و این امر ناشی از جایگاه والا و دغدغة وافری است که مکتب اسلام برای تعلیم و تربیت قائل است. اندیشمندان ...  بیشتر

اصول و روش‌های تربیت اسلامی با تأکید بر سورة کهف

مجتبی پورکریمی هاوشکی؛ آریان نادر بیگدلیلو

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1392، صفحه 111-144

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.5526

چکیده
  انسان به منظور رسیدن به سعادت حقیقی و جاودانه، نیازمند راهبر و هدایت‌کننده است. در این راستا، قرآن به عنوان کتاب هدایت، هدف از نزول خود را رساندن انسان به سرمنزل حقیقی معرّفی نموده که همان تقرّب به خداوند است. از این روی، ضروری می‌نماید اصول و روش‌هایی که برآمده از قرآن و متناسب با نیاز و شرایط وجودی انسان می‌باشند، تبیین نموده، ...  بیشتر