نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه امام صادق تهران

2 دانشجوی دانشگاه اما صادق تهران

چکیده

پژوهش حاضر جستاری است در خصوص اسرار لفظی و معنوی ذکر شریف «لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله» که به اعتقاد اکثریّت دانشمندان شیعه و اهل سنّت از بهترین و مفیدترین اذکار برای یک مسلمان می‌باشد. پژوهشگر با شناختی که در زمینة علوم قرآن و حدیث دارد، با بهره‌گیری از قرآن و عترت که دو یادگار گرانبهای به‌جا مانده از پیغمبر اکرم (ص) است، سعی در اثبات مدّعای خود دارد. در زمینة اعجاز عددی «لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله» تحقیقات زیادی شده که بیشتر آنهاسلیقه و ذوق شخصی است و پشتوانة معتبر علمی ندارد، ولی آیا اسرار این ذکر تنها محدود به مسائل عددی است یا جنبه‌های مختلف از اعجاز را در برمی‌گیرد. دانشمندان با بررسی دقیق دو منبع قرآن و سنّت جنبه‌های مختلفی از اعجاز را برای این ذکر در نظر می‌گیرند. در این پژوهش سعی شده با نگاهی جامع پیرامون منابع متعدّد شیعه و سنّی دربارة این ذکر تا حدِّ امکان از اسرار آن پرده بردارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Wonders and Virtues of the Dhikr of “There is No God but Allah” in Verses of Quran and Sacred Traditions

نویسندگان [English]

  • ali sarvari mojed 1
  • amir hasan alamol hoda 2

چکیده [English]

The present research is an effort to understand the literal and spiritual mysteries of the noble dhikr of “There is No God but Allah”, which, according to most Shiite and Sunni scholars, is one of the best and most beneficial dhikrs for a Muslim. The researcher, with his knowledge in the field of Quran and Hadith studies, aims to prove his claim through utilizing the Quran and Itrat [(the Ahl al-Bayt)], two precious memorials left by the Holy Prophet (pbuh). Many researches have been carried out regarding numerical issues in the I’jaz [(inimitability)] of “There is No God but Allah”, most of which are derived from personal taste and lack reliable scientific basis. However, [the question is] are the mysteries of this dhikr limited to numerical issues or do they include different types of I’jaz. Scholars, via careful examination of Quran and Sunnah, consider different aspects of I’jaz for this dhikr. In this research, it has been tried, through a comprehensive view toward numerous Shiite and Sunni resources about this dhikr, to unveil its mysteries as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • dhikr
  • There is No God but Allah
  • Interpretation
  • Hadith