نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علاّمه طباطبائی(ره)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد تعلیم و تربیت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه چگونگی استفاده از محیط زیست به یکی از مهم‌ترین از مسائل مورد توجه بشر تبدیل شده است، تخریب و استفاده بی‌رویه از آن نگرانی جدی‌ای نسبت به آینده بشر برای صاحب‌نظران به وجود آورده است، از این رو ضرورت دارد تا این موضوع را از منظر آیات و روایات و دلیل عقل مورد بررسی قرار دهیم تا مبانی فقهی این مسئله تبیین گردد. با مراجعه به آیات و روایات و ادله عقلی می‌توان حق بهره‌مندی همة بشر از محیط زیست سالم را استنباط کرد و در نتیجه آحاد بشر را مکلّف به رعایت حق سایرین در استفاده از محیط زیست دانست و از این رو تصرفات تخریب‌گر نسبت به آن را از نظر شرعی ممنوع دانست، از این بحث تحت عنوان عدالت بین‌نسلی در استفاده از محیط زیست یاد می‌شود، زیرا تجاوز به حق آحاد بشر نسبت به محیط زیست نوعی تضییع حق و ظلم نسبت به ایشان به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intergenerational Justice in the Use of the Environment from the Quran and Hadiths Point of View

نویسندگان [English]

  • ashkan naeimi 1
  • hamidreza ghasemi 2

1 Assistant Professor of Islamic Law and Jurisprudence at Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 M.A. of Education and Training at University of Tehran, Tehran, Iran;

چکیده [English]

Environment has attracted so much attention recently. Misuse and increasing rate of environmental damaging activities have raised serious concern on current and future life of man. Thus it is necessary to scrutinize environmental issues from Islamic Jurisprudence point of view. Referring to the Quran, Hadiths, and logic, we can infer that all human beings have the right to enjoy a healthy environment. It is argued that religious resources make all human beings take care of the environment. Therefore, believers are obliged to respect others’ right in use of the environment and possession, and damaging the environment is religiously prohibited.  Since encroaching on people’s right to enjoy a healthy environment is an instance of oppression, this issue is referred as intergenerational justice in the use of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • justice
  • Intergenerational Justice
  • Environment