نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 هیأت علمی/دانشگاه شاهد

2 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

در روش تفسیر قرآن به قرآن، یکی از قراین مقالیّه برای فهم آیات، توجه به سیاق آن‌هاست. از این رو، علامه طباطبائی که در تفسیر المیزان به روش تفسیر قرآن به قرآن عنایت ویژه‌ای داشته، به سیاق آیات اهمیت فراوانی داده‌است، آن سان که بالغ بر 2111 بار قاعدة سیاق را در فهم و تبیین آیات و روایات به کار گرفته‌است. برخلاف پژوهش‌های پیشین که تنها بخشی از کارکردهای سیاق را در المیزان تحقیق کرده‌اند، این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به احصا و بررسی دقیق تمام استعمال‌های سیاق در این تفسیر پرداخته‌است و کارکردهای آن را در دو محور کلان ایجابی و سلبی سامان داده‌است. در محور کارکردهای ایجابی، چهارده کارکرد مختلف سیاق، از جمله بیان احکام شرعی، تاریخ‌گذاری آیات، تبیین مبهمات، تبیین مفهوم آیات، تبیین و تعیین معنای واژگان و... به دست آمد و در محور کارکردهای سلبی سیاق نیز سه رویکرد نسبت به سیاق تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reinvestigation of the Functions of the Context in the Interpretation of Almizan

نویسندگان [English]

  • Rasoul Mohammad Jafari 1
  • Hasan Asgharpour 2
  • Morteza Ohadi 3

1 Assistant Professor of Quran and Hadith at Shahed University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Quran and Hadith at Shahed University, Tehran, Iran;

3 M.A. Student of Quran and Hadith at Shahed University, Tehran, Iran;

چکیده [English]

In the interpretation of the Quran through the Quran, one of the pieces of evidence is paying attention to the context of the verses. Therefore, Allameh Tabatabai, who paid careful attention to the interpretation of the Quran through the Quran in Almizan, regarded the contexts of the verses with special attention. More specifically, he has used this word over 2111 times to explain the verses and hadiths. This study, unlike previous studies that only investigated some aspect of the context of the Almizan, investigates the whole aspect of the context in Almizan through analytical and descriptive methods based on two axes: positive and negative macro-discourse. Fourteen different functions in the context of positive actions such as the expression of religious rituals,  dating the verses, explaining ambiguities, explaining the meaning of the verses,  and determining the meaning of words were determined.  Likewise, three approaches regarding the context of thenegative performance were determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almizan
  • Quran
  • Interpretation
  • Context