نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از آیاتی که اهل سنت دربارة فضایل ابوبکر مطرح نموده‌اند، آیة Pوَالَّذِی جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِO (الزمر/33) می‌باشد. ایشان با استناد به روایات وتحلیل‌هایی که از این آیه نموده‌اند، فراز «صَدَّقَ بِهِ» را به «ابوبکر» نسبت داده‌اند. مهم‌ترین دلیل روایی آنان، روایتی منسوب به امام علی(ع) است که بر اساس آن، مصداق این فراز از آیه، ابوبکر می‌باشد. از سوی دیگر، با مطرح نمودن سبقت ابوبکر بر دیگران در تصدیق پیامبر اکرم(ص)، شهرت ابوبکر به این آیه و تعمیم لفظ آیه برای اثبات همین ادعا تلاش نموده‌اند. در این نوشتار، مستندات و دلایل مفسران فریقین در یک بررسی تطبیقی ارزیابی خواهد شد و با توجه به دلایل متعدد درون‌متنی و برون‌متنی، به این نتیجه خواهد رسید که روشن‌ترین مصداق این آیه، «حضرت علی(ع)» است و روایت منسوب به آن حضرت(ع) و دیگر دلایل اهل سنت بر مبنای منابع مورد اعتماد خودشان پذیرفتنی نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Analysis of Sunni Commentators of the Verse “Sadagha Be”

نویسندگان [English]

  • Hamed Dezhabad 1
  • Azam Khodaparast 2

1 Assistant Professor Quran and Hadith at University of Tehran, Farabi Branch, Tehran, Iran,

2 M.A. of Quran and Hadiths, at University of Tehran, Farabi Branch, Tehran, Iran;

چکیده [English]

One of the verses that Sunnis regarding the good deeds of Abubakr have put forward is the verse “va lazi jaa belsedghe va sadagha beh”(Zomar,33). Based on the Hadiths and analyses they have gathered, they attribute “sadagha be” to Abubakr. Their most important and valid reason is that of attributing that hadith to Imam Ali (AS), based on which the reference of this verse is Abubakr. Moreover, by mentioning that Abubakr preceded others in confirming the prophet (Pbuh), they have tried to make a relation between Abubakr and this verse. In this comparative study, the Sunni‘s pieces of evidence and reasons have been evaluated, and based on the several inter textual and outer textual reasons, we have come to the conclusion that the reference of the verse is Imam Ali (AS). Additionally, the tradition attributed to Imam Ali (AS) and other Sunni’s reasons which they consider reliable for themselves are not acceptable. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sedigh(Honest)
  • Abubakr
  • Shiiat
  • Imam Ali (AS)
  • Afzaliat (Being Best)