نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری نهج‌البلاغه دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

چکیده

با نگاة گذرا به تاریخ زندگی پیامبران الهی، این واقعیت را به‌روشنی می‌توان دریافت که آنان رهبری جوامع بشری را در حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی و نیز دنیوی و اخروی به‌دست داشته‌اند و در پی رسالت الهی خود، ضمن مبارزه با انواع انحرافات اعتقادی و اخلاقی با ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز شدیداً برخورد می‌کردند و برای اصلاح آن‌ها به تلاش‌های گستردة طاقت‌فرسایی دست می‌زدند. حال آنکه سکولاریسم نظریه‌ای است که بر محدودیت نقش دین در زندگی تأکید دارد و یکی از خواسته‌های اصلی آن، جدایی دولت از نهاد دین است. سکولارها دین را امری فردی می‌دانند که شایستگی دخالت در امور مهم زندگی، از جمله حکومت را ندارد؛ به عبارت دیگر، آنان در پی حکومت و دولتی مستقل از دین هستند. از این رو، هدف مقالهی حاضر آن است که به سبک مسئله‌محور، با روش توصیفی‌ـ تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای، اولاً به رهیافت علوی(ع) در مقولة دین و سیاست دست یابد. ثانیاً به نقد وارده بر نظریة سکولاریسم، مبنی بر جدایی دین از سیاست با توجه به دیدگاه امام علی(ع) بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Theory of Separation of Religious Institution from Government in the Alavi School

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ganjvar 1
  • Akram Ahmadian Ahmadabadi 2

1 Assistant Professor of Philosophy and Islamic Theology, University of Isfahan, Isfahan, Iran;

2 Ph.D of Nahj Al-Balagheh at University of Kashan, Kashan, Iran

چکیده [English]

Having a glance at the lives of the divine prophets, we can see that they paid attention to the individual and social lives of the leaders of the societies, either in this world or the other world. Moreover, along their vocations, not only did they fight against doctrinal and moral deviations, but they also fought against Social, economic and political deviations and they did their best to redress them. But secularism is a theory that emphasizes the limitations of the role of religion in life and one of the secular main demands is the separation of religious institution from government. Secularists believe that religion is something individual and it should not interfere in life affairs such as government. In the other words, Secularists want a government independent of religion. Thus, the aim of this library research which is problem -oriented, with an Analytical method, is twofold.  First, it tries to achieve Alavi approach in the field of religion and politics .Second, it tries to criticize the theory of secularism which is the separation of religion from politics based on the words of Imam Ali (pbuh).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (pbuh)
  • Nahj- Al-Balaghah
  • Religion
  • Secularism
  • politics