نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استاد تفسیر قرآن کریم جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

از آنجا که خداوند متعال قرآن را به عنوان چراغ راه بندگانش نازل فرموده تا ایشان با تمسّک به این گوهر عظیم راه سعادت و کمال خود را طی کنند، شایسته است تا هرچه بیشتر و بهتر در راه رسیدن به این هدف، از ژرفای آیات این کتاب الهی پرده برداشته شود. یکی از مسائلی که در این کتاب نورانی به آن پرداخته شده، بحث سنت‌های الهی است. یکی از سنت‌های مطرح در قرآن، خلقت زوجی در عالم است. این سنت تا آنجا اهمیّت دارد که خداوند از آن به عنوان نشانة خود در زمین یاد می‌کند. این نکته در آیة 21 سورة روم مطرح شده‌است. در باب تفسیرقرآن، کارهایی در قالب کتاب‌های تفسیر، مقاله و پایان‌نامه‌های قرآنی انجام گرفته‌است. اما آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شده، نگاه مسئله‌محور به آیه با توجه به نظرات بیشتر مفسران شیعه و اهل سنت است که تاکنون به این جامعیت کاری صورت نگرفته‌است. روش این مقاله، نقلی‌ـ تحلیلی است. چون زوجیت، قانونی فراگیر در میان همة مخلوقات و جانداران، به‌ویژه انسان است، ما قائل به تعمیم این سنت به همة افراد جامعه شده‌ایم؛ یعنی زوجیت فکری، روحی، جسمی و سبب بودن آن برای ایجاد سکن، مودّت و رحمت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpretation of 21st Verse of Surah Roum and its Approaches

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Rezaee Isfahani 1
  • Hamideh Shoorgeshti 2

1 Professor of Qur'anic Commentary, Al-Jame Mostafa Al-Alemih, Qom, Iran;

2 Ph.D. Student of Islamic Education, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

God Almighty has set the Holy Quran as the guiding light for human beings so that they can find the way to bliss and salvation through it. Therefore, it is essential to contemplate more and more and discover the profound depths of the verses in this holy book. One of the topics discussed in this holy book is the topic of the divine traditions. Marriage is one of the traditions discussed in the Quran, and it is so important that God considers it His sign on the earth. This point has been made in the 21st verse of the surah Roum, and since marriage is a way through which one can reach happiness, a precise and detailed examination of it seems necessary. In the field of interpretation of the Quran, a lot of works including books of commentary, papers, and dissertations have been carried out. However, the focus of this research is on a methodical and comparative examination of the above-mentioned verse, with regard to the ideas and views of the Shia and Sunni commentators. There has never been a work as inclusive as this one. The present paper uses a narrative-analytic method. As marriage is a common rule among all of the creatures, especially humans, we have generalized this tradition to all of the people of societies. That is to say, we have considered marriage in thought, soul, and body so as to make comfort, friendliness, and mercy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Friendship
  • Mercy
  • 21st Verse of Surah Roum