تعداد مقالات: 218
2. مفهوم‌شناسی جری و انطباق و باطن قرآن بر اساس روایات

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 7-30

منصور پهلوان؛ قاسم فائز؛ عباس خبیری


3. تحلیلی بر «تجلّی خدا» در قرآن

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 7-34

منصور پهلوان؛ محمود خیراللهی؛ زهرا خیراللهی


4. نقش روایات در تعیین تاریخ تثبیت نهایی متن قرآن

دوره 5، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 7-36

محمد کاظم شاکر؛ نانسی ساکی


5. مفسّران قرآن و فهم روشمندانه از متن

دوره 5، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 7-34

10.22054/ajsm.2014.1327

داوود معماری؛ فاطمه خامدا


6. بکاء ممدوح از منظر قرآن و روایات

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 7-31

10.22054/ajsm.2015.1466

عباس اشرفی؛ محدثه عباس پور وازیک


7. مصادیق گونه‌گون آیه در قرآن

دوره 6، شماره 18، بهار 1394، صفحه 7-40

10.22054/ajsm.2015.1608

منصور پهلوان؛ مهدیه دهقانی


10. تحلیل آیات مربوط به جامعیّت قرآن مجید

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 7-30

10.22054/ajsm.2016.5036

قاسم فائز؛ ابوالفضل نوروزی؛ عماد صادقی


12. انسان‌شناسی قرآنی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 7-36

10.22054/ajsm.2011.5441

صالح حسن زاده


14. درآمدی بر نظریّه‌ی «توصیف أثری قرآن»

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 61-94

حمیدرضا بصیری


15. ولایت عصبه از دیدگاه نهج‌البلاغه

دوره 2، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 1-22

منصور پهلوان؛ حامد شریعتی نیاسر


16. عناصر اعتقادی از نگاه قرآن و عهد جدید

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 1-24

عباس اشرفی؛ سهیلا رضایی


18. هرمنوتیک و تأویل آیات قرآن کریم

دوره 3، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 9-46

محمد حسین بیات


19. علوم قرآنی در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 9-28

منصور پهلوان؛ ابراهیم اقبال


21. بازپژوهی در معناشناسی «تفسیر»

دوره 4، شماره 10، بهار 1392، صفحه 7-20

منصور پهلون؛ قاسم درزی


22. قربانی در قرآن و اوستا

دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 7-24

عباس اشرفی؛ کبری سلطانی لرگانی


24. بازپژوهی کارکردهای سیاق در تفسیر المیزان

دوره 7، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 7-46

10.22054/ajsm.2016.8088

رسول محمدجعفری؛ حسن اصغرپور؛ مرتضی اوحدی