نویسنده = فرزند وحی، جمال
تعداد مقالات: 2
1. آرزو در اسلام

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 89-108

جمال فرزند وحی؛ فاطمه سهرابیان


2. اعتبارسنجی منابع کتاب الکافی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 114-145

جمال فرزند وحی؛ مینا یعقوبی