نویسنده = خوانین زاده، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه و کارکرد مبانی انسان‌شناسی در سبک زندگی خانواده از منظر قرآن و روایات

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 31-55

10.22054/ajsm.2016.5037

عنایت اله شریفی؛ محمد حسین خوانین زاده؛ محمد فاضل نیا