نویسنده = اسماعیلی زاده، عباس
تعداد مقالات: 1
1. نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 137-161

10.22054/ajsm.2016.5041

عباس اسماعیلی زاده؛ محبوبه غلامی