نویسنده = نصرتی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد شیوه تدبر سوره - واژه‌ محور قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.22054/ajsm.2020.48667.1575

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ حمید نصرتی؛ فرزاد دهقانی