1. عدالت بین‌نسلی در استفاده از محیط زیست از نگاه آیات و روایات

اشکان نعیمی؛ حمیدرضا قاسمی

دوره 7، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 55-78

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2016.7479

چکیده
  امروزه چگونگی استفاده از محیط زیست به یکی از مهم‌ترین از مسائل مورد توجه بشر تبدیل شده است، تخریب و استفاده بی‌رویه از آن نگرانی جدی‌ای نسبت به آینده بشر برای صاحب‌نظران به وجود آورده است، از این رو ضرورت دارد تا این موضوع را از منظر آیات و روایات و دلیل عقل مورد بررسی قرار دهیم تا مبانی فقهی این مسئله تبیین گردد. با مراجعه به آیات ...  بیشتر

2. عدالت بین‌نسلی در استفاده از ذخایر طبیعی از نگاه آیات و روایات

اشکان نعیمی؛ حمیدرضا قاسمی

دوره 7، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 193-216

چکیده
  ذخایر طبیعی توسط خداوند برای استفاده انسان در عالم طبیعت به ودیعه گذاشته شده است. این منابع به میزان بسیار محدودی در اختیار ما هستند و با استفاده کردن به اتمام می‌رسند. سوال پیش رو این است که نسل‌های بعد از ما چه نسبتی با این منابع دارند؟ از منظرهای مختلفی می‌توان به این پرسش پاسخ داد، ما در این مقاله قصد داریم با مراجعه به منابع احکام ...  بیشتر

3. ظرفیت های انسان شناسانه و هستی شناسانه فطرت با تکیه بر آیات قرآن کریم

سید محسن میری

دوره 3، شماره 9 ، دی 1391، ، صفحه 9-29

چکیده
  فطرت یکی از اساسی ترین موضوع هایی است که قرآن کریم در زمینه انسان شناسایی و به دنبال آن هستی شناسی بدان پرداخته است. بر این اساس، واکاوی فطرت و ابعاد آن و نقش بنیادین آن در حوزه فرد و اجتماع از منظر قرآن از بایسته هایی است که نتایج آن می تواند تاثیر فراوانی در اسلامی سازی معرفت و اسلامی سازی حیات انسانی داشته باشد. این مقاله با بهره گیری ...  بیشتر