کلیدواژه‌ها = زبان قرآن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نظم قرآن در سطح ساختار بنیاد خرد

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 133-163

10.22054/ajsm.2020.19450.1262

سروش شهریاری نسب؛ فرزاد دهقانی؛ عیسی علیزاده منامن


2. تحلیلی بر آرایۀ انسان ‎انگاری در قرآن

دوره 9، شماره 30، بهار 1397، صفحه 141-162

10.22054/ajsm.2018.25292.1346

بهجت السادات حجازی


3. انگاره‌شناسی قرآن و نقش آن در تبیین جامعیت قرآن

دوره 8، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 65-84

10.22054/ajsm.2019.19606.1269

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ سید محمد تقی موسوی کراماتی