ماهیّت تدبّر موضوعی در قرآن کریم

علی رضا لک زایی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ محمدرضا شایق

دوره 11، شماره 38 ، فروردین 1399، ، صفحه 167-194

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2021.56298.1649

چکیده
  ساختار ویژۀ قرآن اقتضا می­نماید که به منظور دسترسی به نظر قرآن پیرامون موضوعات مختلف، باید نگرشی هماهنگ و جامع به آیات آن داشت. معارف قرآن کریم دارای مراتب و درجات مختلف است؛ تدبّر، تفسیر و تأویل از مهم­ترین راه­های فهم قرآن می­باشد. بین این سه واژه­، رابطۀ عموم و خصوص و اخص برقرار است؛ عموم مردم از طریق تدبّر، به گوهرهای موجود ...  بیشتر

رابطة متقابل جامعه و ابتلاءهای اجتماعی پیامبران (تحلیل موردی داستان ابراهیم)

علی راد؛ پریسا عطایی

دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 93-116

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2017.8457

چکیده
  طبق رویکرد قرآن کریم، حیات انسانی آمیخته با آزمون است و تعالی و تکامل انسانی رابطه‌ای متقابل با آن دارد. پیامبران اُسوه‌های عینی ابتلاء‌های الهی بودند و گزارش ابتلاء ایشان در قرآن با گزینشی هوشمندانه انجام شده‌است. برابر فرضیة این پژوهش، پدیداری ابتلای پیامبران رابطه‌ای متقابل با شرایط فردی و اجتماعی آنان دارد. بنابراین، آزمون ...  بیشتر