نقد و بررسی نظریه «تناسب معجزات با شرایط زمانه»

حسین ستار؛ زینب قصری

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1399، ، صفحه 69-96

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.45576.1619

چکیده
  با توجه به اینکه معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین راه ثبات نبوت، معجزه است، بررسی و تحقیق پیرامون معجزات از مقوله‌های بسیار مهم است. اوصاف و مشخصات متعددی برای تشخیص معجزه از افعال مشابه بیان شده است ازجمله آنکه معجزه، کاری خارق عادت و مقرون به تحدی است که بشر عادی، از آوردن مثل آن عاجز و ناتوان است. در این راستا تفاوت معجزات پیامبران ...  بیشتر

واکاوی مفهوم «سلب ‌انگیزش» بر اساس ساختار زبانی در آیة‌ 23 سورة بقره؛ «مطالعة موردی شبهة قول به صرفه»

مجتبی نوروزی؛ مرضیه بخشی نیا

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1399، ، صفحه 167-191

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.55289.1636

چکیده
  شبهة «سلب ‌‌انگیزش» در «قول به صرفه» یک مفهوم برون ‌‌زبانی است. بدین معنا که انگیزة آوردن مثل آن را از مخاطبش سلب می‌کند. شواهد تاریخی موجود گواه ردی بر این شبهه است؛ اما ساختار زبانی آیات نیز انگیزش لازم برای جلب مخاطب را داراست؟ اگر مفهوم درون و برون‌متنی، هم‌راستا باشد، پاسخ مناسبی برای رد شبهة «قول به صرفه» ...  بیشتر