حدیث پژوهی
رهیافتی بر آسیب‌های فهم حدیث؛ مطالعة موردی زمینه‌ها و پیامدهای بی‌توجهی به مَصبِّ حدیث

علی حسن بیگی

دوره 13، شماره 44 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.68799.1854

چکیده
  «فهم روشمند حدیث» در گرو کاربستِ «قواعد فهم» است. از سوی دیگر، صرف کاربستِ قواعد فهم، سبب تحقق فهم روشمند نمی‌گردد، بلکه توجه به آسیب‌های فهم نیز ضروری است. بی‌توجهی به آسیب‌های فهم، فهم روشمند حدیث را دچار اختلال، و پژوهشگر را از مقصود اصلی گوینده دور می‌کند. یکی از آسیب‌های فهم حدیث، بی‌توجهی به «مَصبِّ حدیث» ...  بیشتر

آسیب‌ها و انحراف‌های تفسیر بصره در دو قرن نخست هجری

نوروز امینی؛ محبوبه رضانیا

دوره 9، شماره 33 ، دی 1397، ، صفحه 105-132

https://doi.org/10.22054/ajsm.2020.28911.1393

چکیده
  نخستین مفسر قرآن، طبق صریح قرآن، پیامبر است. پس از پیامبر با حضور بزرگان صحابه، به عنوان نخستین مراجع تفسیری آن روزگار، در شهرهای بزرگ آن عصر، همچون مکه، مدینه، کوفه و بصره، جغرافیای تفسیر و مباحث آن توسعه یافت و عالمان رشدیافته در این مراکز، گام‌‌هایی استوار در توسعه تفسیر برداشتند. با این حال توسعه جغرافیای تفسیر همیشه به سود این ...  بیشتر