کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای دعای 26 صحیفۀ سجادیه

دوره 9، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 37-61

10.22054/ajsm.2019.29954.1405

سعیده مطیعیان نجار؛ فتحیه فتاحی زاده