گونه شناسی روایات امام صادق (ع) با تکیه بر مسند ایشان

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

10.22054/ajsm.2021.57410.1659

چکیده

تأمل در منابع روایی شیعه، حاکی از آن است که روایات منقول از امام صادق(ع) از دیگر امامان به مراتب بیشتر است. بررسی دلائل کثرت این روایات و گونه‌شناسی آن، بن مایۀ این پژوهش است. بر این اساس ابتدا مقتضیات زمان امام و خط مشی ایشان در موقعیت‎های مختلف بررسی شده و سپس احادیث وارده از امام و آمار و نمودار آن با تکیه بر کتاب «مسند امام صادق» از عزیزالله عطاردی، ارائه شده است؛ تا رابطۀ میان شمار احادیث امام در هر زمینه و مقتضیات زمان ایشان، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. پژوهش‌گران با توجه به مجموع روایات این امام که در «مسند امام صادق(ع)» جمع آوری شده؛ باورمند گردیده‌اند که بیشترین بسامد روایات این امام به ترتیب در سه حوزۀ «فقه»، «اعتقادات» و «اخلاق» نمایان‌گر است و میان فراوانی روایات امام در هر زمینه و مقتضیات زمان ایشان رابطه‌ای دوسویه برقرار است؛ که با تأمل در موضوعات و فحوای روایات می‌توان از مقتضیات حاکم بر فرهنگ زمان این امام آگاه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of the Hadiths of Imam Sadiq (a.s)

نویسندگان [English]

  • zahra sedighin 1
  • mohsen samadanian 2
  • mohamadreza hajiesmaili 3
1 department quran and hadith. esfahan uni. esfahan. iran
2 esfahan uni
3 esfahan uni
چکیده [English]

Reflect in shia hadith sources is indicates that movable hadiths from Emam Sadeq are more than other Emams.Review the reasons of this multiplicity is the theme of this research.This research is in search for answer to this question that do can to know plenty ofEmam Sadeq's hadith is due to requirements roler on his period.Researchers according to total of this emem's hadith that collected in"emem sadeq's hadith"had believed that the most frequency ofthis emam's hadiths are showy in three area of ruling and belieft and moral and by reflect in matters and content of this hadiths can become aware from requirements ofruler on culture ofthis emem's period.
Therefore the main hypotheses of this research,dual relationship between the abundance of Hadiths ofImam(a.s) and the requirements of his time, has been proven.As by considering the requirement of the time of Imam(a.s)can determine the abundance of the Hadiths of Imam(a.s) and vice versa (abundance of the hadiths of Imam(a.s) leads people to the requirements of the time)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Imam Sadiq (a.s)
  • typology of the Hadiths
  • the requirments the time