نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سخن گفتن فرایندی ارتباطی است که طیّ آن پیامی از گوینده به مخاطب منتقل می‌شود و با توجّه به چگونگی مخاطب و نحوه‌ی بیان پیام، گفتگو (= Dialogue) یا تک‌گویی (= Monologue) نام می‌گیرد. دیالوگ از لغت یونانی دیالوگوس (= Dialogos) گرفته شده که مرکّب از «logos» به معنی کلمه و «dia» به مفهوم «میان و درون» است که ممکن است در برخی مواقع فاقد مخاطب خارجی باشد، به این معنی که شخص ممکن است اندیشه‌هایش را برای خود بیان کند یا برای مخاطبی که هیچ‌گونه پاسخ و عکس‌العمل آنی در برابر گفتار وی ندارد. بنابراین همه‌ی دعاها و اشعار غنایی را می‌توان به نوعی تک‌گویی محسوب داشت. بر این اساس، در این مقاله به بررسی گفتگو (دیالوگ) در برخی از داستاهای قرآن کریم، هم از دیدگاه گوینده و مخاطب و هم موضوع پرداخته شده است و از آنجا که هدف اصلی آن، بحث درباره‌ی گفتگوست، به صورت گذرا به برخی از تک‌گوئیها در داستان‌های مورد بررسی اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characteristics of the Characters' Speeches in the Quranic Stories

نویسنده [English]

  • behnaz payamani

چکیده [English]

The speech exchange is an act of communication through which a message is transferred from the speaker to the hearer and so depending on the audience and the message being expressed, it takes the name of dialogue or monologue. Having been taken from the Greek word dialogos, dialogue consists of two parts: logos meaning “word” and dia meaning “within”. In some cases, dialogue lacks a external audience, i.e. the person tells his thoughts to himself or tells his thoughts to a person who does not show an immediate reaction or response towards his speech. Thus, we can regard all prayers and lyric poems as different kinds of monologue. Accordingly, this paper investigates the “dialogue” in some of the stories of the Holy Quran both from the view point of the speaker and the hearer as well as the subject matter. Although the main goal of this paper is to discuss the role of dialogue, some monologues are also examined in these stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • story
  • Dialogue
  • Monologue
  • Speaker
  • Audience