نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه سیستان وبلوچستان، ایران

2 استادیار علوم قران و حدیث ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ایران.

چکیده

روایت سینمایی یکی از انواع روش­های تصویرگری است؛ در این روش گوینده بدون در نظر داشتن عناصر سینمایی، مطالب موردنظر خود را به‌گونه‌ای بیان می­کند که مخاطب موقع شنیدن، آن‌ها را همچون فیلم در مقابل خود می­گیرد و می‌توان این عناصر سینمایی را در بیان او مشاهده کرد. این روش از ابعاد مختلف قابل بررسی است؛ نوشتار حاضر با توجه به ویژگی‌های بلاغی برجسته در کلام حضرت علی (ع) به بررسی کاربرد و ظرفیت­های این هنر در خطبه 91 نهج‌البلاغه پرداخته که حاوی گزارشات و روایات مختلف است. بر این اساس به روش توصیفی- تحلیلی سعی می­شود تکنیک­های سینمایی در این خطبه معرفی و هنر امام علی علیه‌السلام در هر مورد نشان داده ­شود. در پایان هر بخش نیز معمولاً صحنه­هایی از خطبه اول نهج‌البلاغه که در راستای با این خطبه است و در بعضی موارد آیات قرآن به‌عنوان شاهد آورده می­شود. که حاصل پیوستاری زمان، طبیعت و انسان به‌عنوان بدنه­ای واحد از حیات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Artistic Effects, of Cinematic Narration in the Sermon of the Ninety-first Nahjol-balagheh

نویسندگان [English]

  • Maryam Sargazi 1
  • Valiullah Hassoumi 2

1 M A Student of Hadith and Quranic Scienes, Sistan and Baluchestan University, Sistan and Baluchestan, Iran

2 Assistant Professor of Hadith and Quranic Scienes, Sistan and Baluchestan University, Sistan and Baluchestan, Iran

چکیده [English]

Cinematic narration is one of the types of imaging methods. In this way, the speaker expresses his/ her contents in a way that the audience can take them as a film in front of him/her when hears. They can be observed in his/her expression. This method can be studied in different dimensions. The present article examines the application and potential of this art in the sermon of the ninety-first of Nahjol Balagha, which contains various reports and narrations concerning the prominent rhetorical features in the word of Imam Ali. Accordingly, the descriptive-analytical method tries to introduce cinematic techniques in this sermon and to show the art of imam Ali in each case. At the end of each section, there are usually scenes from Nahjol-Balagha's first sermon in the line with this sermon and in some cases, the verses of the Quran are cited as evidence of the continuity of time, nature and man as a single body of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (AS)
  • Nahjolbalagheh
  • Ninety-first Sermon
  • cinematic narration
قرآنکریم
آزادمکی، تقی و همکاران.(1390)، سینما درباره سینمامتاسینما در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی و مجادله و سر خود سینما، ش 25. صص 71-96.
 افصحی، علی.(1383). فرهنگ اصطلاحات سینمایی. تهران: مؤسسه کتاب همراه.
اسکندری، حسین و همکاران.(1391). تصویرسازی سینمایی در تاریخ بیهقی. ش 22. صص 65-95.
ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبه الله.(1404). شرح نهج‌البلاغه. ج 1. قم: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی.
اوحدی، مسعود.(1388). روایت فیلمیک: مبانی درک داستان سینمایی. ش 82. صص 185-219.
بوردول، دیوید و تامسون، کریستین.(1383). هنرسینما. مترجم: فتاح محمدی. تهران: مرکز.
جان تنی، لوییس. (1381). شناخت سینما. مترجم: ایرج کریمی. تهران: روزنگار.
جان الیس و همکاران، حمید. (1379). نقد سینما: سینما و گسترش تصویر روایتی. ش 12. صص 70-78.
جهانگیریان، عباس.(1387). «اقتباس؛ راه طی شده، مسیر پیش رو». اولین هماندیشی سینما و ادبیات، گردآوری علی اربابی. تهران: فرهنگستان هنر.
حیاتی، زهرا، مهرویی و مستوری. (1387). بازآفرینی منظومة خسرو وشیرین در سینما. تهران: سورة مهر.
دوائی، پرویز.(1364). فرهنگ واژه­های سینمایی. چ 1. تهران: اداره کل تحقیقات و روابط سینمایی وزارت ارشاد اسلامی.
سینما از نگاه اندیشه. (1379). مجموعه مقالات. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
ضابطی جهرومی، احمدرضا.(1378). سینما و ساختار تصاویر شعری در شاهنامه. تهران: کتاب فرا.
 کریمی، ایرج.(1381). ادبیات از چشم سینما. تهران: روزنگار.
مددپور، محمد.(1373). سیر و سلوک سینمایی. چ1. تهران: انتشارات برگ.
مکارم شیرازی، ناصر.(1374). پیام قرآن (تفسیر موضوعی). ج 8. چ 2. قم: انتشارات نسل جوان.