نویسنده = حسن زاده، صالح
تعداد مقالات: 2
1. رسالت جهانی پیامبر اسلام (ص) از منظر قرآن

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 109-126

صالح حسن زاده؛ حدیثه سلیمانی


2. انسان‌شناسی قرآنی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 7-36

10.22054/ajsm.2011.5441

صالح حسن زاده