قرآن پژوهی
بررسی تأثیر ابزار «سمع» بر تربیت انسان از منظر قرآن

مجید منهاجی؛ علی شریفی

دوره 14، شماره 46 ، فروردین 1402، ، صفحه 309-321

https://doi.org/10.22054/ajsm.2023.71874.1898

چکیده
  ابزار «سمع» از نعمت‍های الهی و از ملزومات اصلی بدن بوده و بسیاری از ادراکات از این طریق انجام می‌پذیرد. سمع نخستین حس فعال در وجود انسان قبل و بعد از تولد است. این واژه در قرآن، در چهار معنای گوش، فعل شنیدن، فهم و ادراک و قبول و فرمان‌بری از حق به‍کار رفته است. این مقاله بارویکردی توصیفی_تحلیلی به بررسی ابزار «سمع» بر تربیت ...  بیشتر

الگوی تربیت جهادی سوره صف براساس روش داده بنیاد

طیبه حقیقی نجف آبادی؛ محسن خوشفر

دوره 12، شماره 42 ، فروردین 1400، ، صفحه 175-203

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.55645.1648

چکیده
  یکی از گستره‌های تربیتی قرآن، به فعلیت درآوردن استعدادهای انسان‌ها برای رسیدن به عصر ظهور دین الهی در سرتاسر عالم است. سوره صف، یکی از مسبحاتی است که مضامین تربیتی آن مجاهده برای رسیدن به ظهور و فتح قریب است و مؤلفه‌های تربیتی آن می‌تواند الگوی مناسبی برای زمینه‌سازی ظهور برای عصر حاضر باشد. ازاین‌رو محقق سعی دارد با استفاده از ...  بیشتر

قرآن پژوهی
تحلیل شیوه‌ها و کارکردهای عبرت‌دهی در تربیت اسلامی از منظر قرآن و حدیث ‬

کریم علی محمدی؛ عبدالمجید علیمحمدی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1399، ، صفحه 99-125

https://doi.org/10.22054/ajsm.2021.45706.1558

چکیده
  اهتمام به عبرت‌دهی، پرهیز از کلی‌گویی و ذکر مصادیق عینی برای تبیین حقایق الهی از شیوه­های رایج قرآن کریم است. قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت و رهانیدن بشر از انحطاط اخلاقی، تربیت دینی را عامل رهایی بشر از تاریکی­های جهل، معرفی می­کند و نه تنها سرگذشت پیشینیان، بلکه هر آنچه پیرامون انسان قرار دارد را مایه عبرت معرفی می­کند تا ...  بیشتر

روش‌های شناختی آسیب‌زا در تربیت، با تکیه بر معارف علوی

علی حسین زاده؛ هاجر قاسمی گورتی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 57-83

https://doi.org/10.22054/ajsm.2015.4544

چکیده
  انسان برای دستیابی به تربیتی مناسب در راستای وصول به سعادت و کمال ابدی برای خود و دیگران، به روش‌های تربیتی همگام با زمان، مکان و موقعیّت موجود نیاز دارد. وی می‌تواند با بهره‌برداری از تجربة گذشتگان و منابع دینی و علمی به این روش‌ها دست یابد. در منابع روانشناسی و علوم تربیتی، از این روش‌ها بسیار سخن به میان آمده است، ولی این منابع ...  بیشتر