تحلیل آیات مربوط به جامعیّت قرآن مجید

قاسم فائز؛ ابوالفضل نوروزی؛ عماد صادقی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 7-30

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2016.5036

چکیده
  چکیده برخی آیات قرآن بر جامعیّت معارف قرآن دلالت دارند، امّا برخی این آیات را بدین معنا می‌دانند که همه چیز در قرآن وجود دارد. اطلاق ظاهری این آیات از سویی، و درک نکردن این حقیقت برای عموم مردم از سویی دیگر سبب شده است تا برخی به توجیه منظور الهی در این آیات بپردازند. همین امر سبب شده است تا در نحوة اظهار نظر دانشمندان اسلامی دربارة ...  بیشتر

عواقب شرعی آزاررسانی به پیامبراکرم(ص)و مخالفت با اوامر و اعمال آن حضرت از منظر آیات و روایات

محمد حسین بیات

دوره 5، شماره 15 ، تیر 1393، ، صفحه 37-62

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2014.1303

چکیده
  چکیدهتبعیّت و اطاعت بی‌چون و چرا از پیامبر اکرم(ص)، امری شرعی و عقلی می‌باشد، چون اگر بنا باشد که هر کس طبق سلیقة خویش عمل نماید و هر جا که سخنان پیامبر(ص) موافق امیال نفسانی و دنیایی وی بود، طبق آن عمل کند و اگر در مواردی که کلام رسول اکرم(ص)، وفق مرادش نبود، بدان توجّه ننماید و در پی مخالفت برآید، بی‌شک چنین کسی پیرو شریعت مقدّس اسلام ...  بیشتر

تقیّه در اسلام و فلسفة تقیّة امام رضا(ع) با تکیه بر آیات و روایات

محمد حسین بیات

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1392، ، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2013.5512

چکیده
  آیین مقدّس اسلام یک آیین فطری است. مسألة أخذ میثاق که بارها در قرآن مجید (از جمله الحدید/8)1وارد آمده، به همین نکته اشارت دارد. شایان ذکر آنکه، جمیع احکام شرع مقدّس اسلام، اعمّ از احکام تکلیفی که بر اساس اقتضاء و تخییر جعل شده‌اند و احکام وضعی که قراردادهای الهی در زندگی عادی بشر می‌باشند، معالیل مصالح و مفاسد می‌باشند؛ یعنی اگر کسی ...  بیشتر

فلسفه‌ی تفاوت حقوق مردان و زنان مسلمان در خصوص ارث و دیه با تکیه بر آیات و احادیث

محمد رضا ابراهیم نژاد

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 9-34

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2012.5483

چکیده
  در نظام حقوقی اسلام وجمهوری اسلامی، تفاوت‌هایی در بخشی از حقوق مردان و زنان مشهود است که از جانب برخی مورد پرسش یا انتقاد قرار می‌گیرد. تفاوت و نابرابری مقدار ارث و دیه‌ی مردان و زنان از این قسم است. با بررسی آراء فقهی و حقوقی معلوم می‌گردد که بعضی دیه را خون‌بها، گروهی آن را کیفر و عدّه‌ای تعویض می‌دانند و جمع دیگری آن را دارای جنبه‌های ...  بیشتر