نویسنده = فتحیه فتاحی زاده
تعداد مقالات: 2
1. روابط بینامتنی دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه (دعا درآغاز ماه رمضان) با قرآن کریم

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 37-63

10.22054/ajsm.2020.32669.1434

بی بی سادات رضی بهابادی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ لیلا مرتاض


2. تحلیل محتوای دعای 26 صحیفۀ سجادیه

دوره 9، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 37-61

10.22054/ajsm.2019.29954.1405

سعیده مطیعیان نجار؛ فتحیه فتاحی زاده