نویسنده = عباس اشرفی
تعداد مقالات: 5
1. قربانی در قرآن و اوستا

دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 7-24

عباس اشرفی؛ کبری سلطانی لرگانی


2. مواجهه با پیروان ادیان در نگاهعهدین و قرآن

دوره 3، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 75-94

حدیثه سلیمانی؛ عباس اشرفی


3. عناصر اعتقادی از نگاه قرآن و عهد جدید

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 1-24

عباس اشرفی؛ سهیلا رضایی


4. قُدس از نگاه قرآن و عهدین

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 127-148

عباس اشرفی


5. نیایشگاه در عهد قدیم، عهد جدید و قرآن

دوره 2، شماره 2، بهار 1390، صفحه 85-118

عباس اشرفی