دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، زمستان 1392 
3. آفات مدیریّت از منظر قرآن و نهج‌البلاغه

صفحه 69-86

حسام الدین خلعتبری؛ فریبا صدارت