دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 1-194 
6. بررسی اسلوب دعایی در صحیفة سجادیه

صفحه 145-177

10.22054/ajsm.2017.9217

مجتبی ترکاشوند؛ حمید رضا مرادی لقمان؛ اژدر شمخانی