قرآن پژوهی
رویکرد شناسی مفسرین در بهره گیری از عهدین در تفسیر قرآن

وحیده شهریاری؛ حسین خاکپور

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1396، صفحه 7-33

https://doi.org/10.22054/ajsm.2019.13267.1162

چکیده
  هر یک از سه دین توحیدی (اسلام، یهودیت و مسیحیت) کتب مقدس خاص خود را دارند و کتاب‌های آسمانی از زمان آدم(ع) تا زمان پیامبر(ص) برنامة واحدی را ارائه داده‌اند که دعوت به توحید است. همچنین، این کتاب‌ها اصول و مشترکاتی دارند؛ به عنوان نمونه از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ذکر داستان انبیاء اشاره کرد. بنابراین، مفسران قرآن کریم در تفسیرهایی ...  بیشتر

حدیث پژوهی
روش آیت‌الله معرفت در نقد روایات تحریف‌نما

حسین علوی مهر؛ عباس یوسفی تازه کندی؛ مرتضی سازجینی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1396، صفحه 35-63

https://doi.org/10.22054/ajsm.2019.19689.1273

چکیده
  مهم‌ترین مستند مدعیان تحریف قرآن، مجموعه‌ای از روایات پراکنده است که از مدارک مختلف گردآوری شده‌است. در ردّ این گونه روایات، دانشمندان اسلامی روش‌های مختلفی را به‌کار برده‌اند، ولی بیشتر این روش‌ها جامعیت لازم را ندارند و یا حتی برخی از روش‌هایی که از سوی اهل تسنن به‌کار گرفته شده، خود منجر به شبهة تحریف قرآن شده‌است. از این ...  بیشتر

قرآن پژوهی
انگاره‌شناسی قرآن و نقش آن در تبیین جامعیت قرآن

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ سید محمد تقی موسوی کراماتی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1396، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22054/ajsm.2019.19606.1269

چکیده
  نوشتار حاضر به نقش انگاره‌های زبان‌شناختی قرآن در تکوین رهیافت‌های سه‌گانة فراحداکثری، حداقلی و حداکثری جامعیت قرآن پرداخته‌است. در این پژوهش، روشن می‌شود که چگونه انتخاب هر یک از آرائی که در این عرصه است، ساختاری متفاوت از موضوع جامعیت قرآن می‌آفریند. در ارزیابی‌هایی که میان انگاره‌های مختلف زبان‌شناختی همچون زبان رمزی، ...  بیشتر

قرآن پژوهی
بررسی تغییرناپذیرهای طبیعت و اسامی خاص در قرآن بر اساس طبقه‌بندی وینوگرادوف با تکیه بر ترجمة روسی کولی‌یف

مهنوش اسکندری

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1396، صفحه 85-107

https://doi.org/10.22054/ajsm.2018.19001.1256

چکیده
  ترجمة متون دینی، به‌ویژه قرآن، یعنی کتابی که در فصاحت و بلاغت سرآمد تمام متون است، بسیار دشوار می‌باشد، حال اگر مترجم در برگردان این کتاب مقدس به تغییرناپذیرها برخورد کند، این کار پیچیده‌تر خواهد شد. مترجم باید پیش از ترجمه به شناخت و نحوة مواجهه با آن‌ها بپردازد؛ چراکه در صورت اتخاذ رویة نامناسب در ترجمه، از آنجاکه خوانندة روس ...  بیشتر

قرآن پژوهی
بررسی و نقد رویکرد تشبیهی ابن‌تیمیه در تفسیر صفات خداوند در قرآن کریم

سید حمیدرضا رئوف

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1396، صفحه 109-132

https://doi.org/10.22054/ajsm.2019.22256.1309

چکیده
  موضوع شناخت خداوند و صفات او در قرآن، صورت‌های متعددی از تشبیه و تنزیه را بر مسلمین آشکار می‌کرد که فهم و توضیح آن، نگرش‌های کلامی تشبیهی و تنزیهی متقدم را پدید آورد. در این میان، رویکرد تشبیهی و موسوم به اهل‌ تشبیه از سدة اول اسلامی با تحولات متعددی همراه شد و پس از مقاتل‌بن سلیمان و محمدبن کرّام به ابن‌تیمیه رسید که نمایندة حنابله ...  بیشتر

حدیث پژوهی
مسئله‌شناسی مهدویت خاصه با رویکرد به اخبار وارده از امام علی‌بن ابی‌طالب(ع)

مریم سعیدیان جزی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1396، صفحه 133-170

https://doi.org/10.22054/ajsm.2019.16280.1211

چکیده
  مسئلة موعود و تعیین جایگاه آن در موضوع مهدویت، یک سنّت الهی است که در آموزه‌های اسلامی به آن تصریح شده‌است. در این میان، اخبار و روایات منسوب به امام علی(ع) جایگاه ویژه‌ای دارد. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که «ضرورت مهدویت و ماهیت آن در اخبار منسوب به امام علی(ع) چیست؟». این موضوع به‌ویژه از آن رو حائز است که به نظر می‌رسد ...  بیشتر

قرآن پژوهی
تبیین مفهوم «صَدُّ عَنْ سبیل‌الله» در قرآن

سیده زینب رضوی‌کیا (بام‌زد)؛ راضیه اخلاقی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1396، صفحه 171-209

https://doi.org/10.22054/ajsm.2019.12191.1139

چکیده
  «صدُّ عن سبیل‌الله» یکی از پرکاربردترین مفاهیم قرآنی است که به‌شدت در قرآن نهی شده‌است و شناخت تمام جوانب آن نیز منجر به بازشناسی بسیاری از معارف اسلامی می‌شود و ‌به‌رغم جایگاه تعیین‌کننده‌ای که در معارف قرآنی و اخلاقی و یا حتّی ارتباطی که با مباحث فقهی و کلامی دارد، چنان‌که باید و شاید، بازشناخته نشده‌است. «صدّ عَنْ ...  بیشتر