موضوعات = قرآن پژوهی
تعداد مقالات: 22
1. برهان افول :احتجاج ابراهیم علیه السلام بر توحید ربوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.19491.1275

محسن میری


2. نقد و بررسی ترجمه‌های مشهور معاصر بر اساس تجزیه به آحاد واژگان بر اساس هفت واژه از قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.14644.1191

محمد شریفی؛ هوشنگ بیگی یارولی


3. بررسی و تحلیل مفهوم قصـر در سوره نجم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.7652

حسن مجیدی؛ پروین تیموری


4. تفسیر تطبیقی آیه 21 سوره روم و رویکردهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.16721.1216

حمیده شورگشتی؛ محمدعلی رضایی اصفهانی


5. سیر استکمالی انسان در تفسیر عرفانی امام خمینی (ره) و آیت الله جوادی آملی (حفظه الله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.5201.1046

الهه هادیان رسنانی


6. بازخوانی انتقادی آرای ژیلیو در اعتبارسنجی تفسیر روایی سدة نخست هجری

دوره 9، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 89-120

10.22054/ajsm.2019.36646.1470

حسن رضایی هفتادر؛ صفر نصیریان؛ حسین علوی مهر


8. آسیب‌شناسی استفاده از صنعت تضمین در ترجمه‌های فارسی قرآن

دوره 9، شماره 31، تابستان 1397، صفحه 49-78

10.22054/ajsm.2019.12206.1140

صدیقه موسوی کیانی؛ سید محمود طیب حسینی


9. تأثیر اختلاف قرائات در تفسیر و فهم برخی از آیات سوره بقره

دوره 9، شماره 31، تابستان 1397، صفحه 101-122

10.22054/ajsm.2019.18026.1237

طاهره محسنی؛ خدیجه احمدی بیغش


11. تحلیلی بر آرایۀ انسان ‎انگاری در قرآن

دوره 9، شماره 30، بهار 1397، صفحه 141-162

10.22054/ajsm.2018.25292.1346

بهجت السادات حجازی


13. بررسی دیدگاه‌ها دربارة نظم قرآن

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 31-56

10.22054/ajsm.2018.18387.1246

عیسی علیزاده منامن؛ فرزاد دهقانی؛ سروش شهریاری نسب


14. کارکرد طرحواره‌های تصویری در مفاهیم تربیت اخلاقی قرآن

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 57-85

10.22054/ajsm.2018.17889.1235

سیده فاطمه سلیمی؛ زهرا علی نتاج


15. ارزیابی و نقد ترجمة استعاره در ترجمه‌های فارسی معاصر قرآن

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 87-132

10.22054/ajsm.2018.14112.1177

سید سجاد غلامی؛ علی حاجی خانی


19. انگاره‌شناسی قرآن و نقش آن در تبیین جامعیت قرآن

دوره 8، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 65-84

10.22054/ajsm.2019.19606.1269

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ سید محمد تقی موسوی کراماتی


22. تبیین مفهوم «صَدُّ عَنْ سبیل‌الله» در قرآن

دوره 8، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 171-209

10.22054/ajsm.2019.12191.1139

سیده زینب رضوی‌کیا (بام‌زد)؛ راضیه اخلاقی