دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. برهان افول :احتجاج ابراهیم علیه السلام بر توحید ربوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.19491.1275

محسن میری


2. نقد و بررسی ترجمه‌های مشهور معاصر بر اساس تجزیه به آحاد واژگان بر اساس هفت واژه از قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.14644.1191

محمد شریفی؛ هوشنگ بیگی یارولی


3. بررسی و تحلیل مفهوم قصـر در سوره نجم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.7652

حسن مجیدی؛ پروین تیموری


4. تفسیر تطبیقی آیه 21 سوره روم و رویکردهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.16721.1216

حمیده شورگشتی؛ محمدعلی رضایی اصفهانی


5. سیر استکمالی انسان در تفسیر عرفانی امام خمینی (ره) و آیت الله جوادی آملی (حفظه الله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.5201.1046

الهه هادیان رسنانی


6. بنیادهای هویت مداری زن در آموزه‌های مکتب نبوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.11242.1123

مجتبی عطارزاده


7. تحلیل و نقد استدلال‌های سلفیان درباره زیارت قبور با تاکید بر اندیشه های ابن‌تیمیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1397

10.22054/ajsm.2017.19786.1272

حمزه علی بهرامی


8. واکاوی نظریه ی «جدایی نهاد دین از حکومت» در مکتب علوی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1397

10.22054/ajsm.2017.13758.1167

اکرم احمدیان احمدآبادی؛ مهدی گنجور


9. بازخوانی روایات اسباب نزول آیات نخست سوره حجرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22054/ajsm.2021.51277.1598

داود اسماعیلی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


10. نقش ارتباط معنایی آیات در تفسیر المیزان با رویکردی بر قرینه‌ی سیاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22054/ajsm.2021.49736.1586

امان اله ناصری کریموند؛ قاسم بستانی


11. تحلیل تطبیقی تاثیر میزان اجتهاد در تفسیر فرات کوفی و تفسیر عیاشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22054/ajsm.2021.48444.1572

افشان بستاکچی؛ زهره اخوان مقدم


12. آفرینش زبانی قرآن در واژه «التَّهلُکَة» و رابطه آن با معنای انفاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22054/ajsm.2021.48244.1568

زینب روستایی؛ زهرا محمدی زاده


13. سبک‌شناسی گفتمانی ساختار های مجهول (مطالعه موردی جزء سی قرآن کریم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22054/ajsm.2021.43296.1583

ابراهیم فلاح؛ اعظم دهقانی نیسیانی


14. تحلیل تفاوت‌های جنسیتی موجود درآیات‌الاحکام از منظر ویژگی «دیگرخواهی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22054/ajsm.2021.23377.1329

شهلا رحمانی؛ میترا پورسینا


15. موضوع‌له حقیقی الفاظ ‌قرآنی با محوریت دیدگاه دیدگاه علامه‌ طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22054/ajsm.2021.58815.1681

نسرین انصاریان؛ محمد فلاحی قمی؛ حسین شیر افکن


16. گونه شناسی روایات امام صادق (ع) با تکیه بر مسند ایشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22054/ajsm.2021.57410.1659

زهرا صدیقین؛ محسن صمدانیان؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


17. بررسی و نقد شیوه تدبر سوره محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22054/ajsm.2021.57375.1658

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ حمید نصرتی؛ فرزاد دهقانی


18. بررسی و نقد دیدگاه ابوالکلام آزاد در معرفی کورش به عنوان ذوالقرنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22054/ajsm.2021.57374.1657

سیدمحمدرضا میرسید


19. ماهیت تدبر موضوعی در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22054/ajsm.2021.56298.1649

علی رضا لک زایی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ محمدرضا شایق


20. بررسی محورهای سوره شوری با رویکرد سوره شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22054/ajsm.2021.53503.1617

مائده جعفری؛ سیدمجید نبوی


21. بررسی تطبیقی جایگاه زن در نهاد خانواده از منظر اسلام و فمینیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22054/ajsm.2021.51503.1601

صالح حسن زاده